Repetitiekampen
Eenmaal per jaar gaan we op  repetitiekamp waarin hard wordt gerepeteerd voor het Jaarlijks Openbaar Concert. Dit kamp duurt ongeveer een week en vindt in de voorjaarsvakantie plaats. Aangezien we met leden op stap zijn met een sterk uiteenlopende leeftijd en we hard moeten werken, wordt er een vrij strak repetitieschema aangehouden. Tussen de repetities door zijn er natuurlijk wel pauzes waarin je kan ontspannen. Naast gewone pauzes zijn er ook pauzes voor eten, je kan namelijk niet repeteren met een lege maag! En er is natuurlijk ruimte voor spelletjes en andere leuke dingen. Het ene jaar staat het repetitiekamp op zichzelf en het andere jaar is het onderdeel van de buitenlandse reis.

Buitenlandse Reizen
Wij maken eens in de twee jaar een buitenlandse reis. Het A.I.O. heeft inmiddels Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, de Nederlands Antillen, Spanje, Tsjechië en Zweden bezocht. een aantal reizen hebben we een uitwisseling gehad met een plaatselijk orkest en hebben we een aantal dagen bij gastgezinnen gelogeerd. Gedurende het eerste deel van het verblijf  in het buitenland wordt er stevig gerepeteerd. Het tweede deel bestaat vooral uit het geven van vele concerten.
Door het grote aantal concerten tijdens zo’n reis doen we allemaal veel ervaring op. Bovendien versterkt het de onderlinge sfeer en samenwerking. Voor de organisatie van deze buitenlandse reizen heeft het A.I.O. de “Stichting Arnhems Interscholair Orkest Buitenland”. Deze stichting, bestaande uit een paar oud orkestleden, organiseert de hele reis maar er wordt ook altijd wat medewerking van ouders gevraagd.